Co to są magazyny energii?

Magazyny energii – co to jest i jakie pełni funkcje?

Wyjaśnianie pojęcia magazynów energii należy zacząć od definicji prawnej. Według Ustawy o Prawie energetycznym jest to instalacja, która: „służy do przechowywania energii, przyłączona do sieci i mająca zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci”. Ustawa o Odnawialnych źródłach energii doprecyzowuje to pojęcie i mówi, że to: „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”.

Z powyższych wyjaśnień łatwo wywnioskować, że magazyny energii pełnią dwie główne funkcje. Po pierwsze pobierają i przechowują nadmiar wyprodukowanej energii. W ten sposób, kiedy instalacja fotowoltaiczna produkuje nadwyżki, te nie trafiają bezpośrednio do sieci energetycznej, ale pozostają do dyspozycji na miejscu. Dzięki temu można je wykorzystać później w razie potrzeby w chwilach zwiększonej konsumpcji energetycznej.

Magazyny energii elektrycznej to także świetnej jakości zabezpieczenie, zwłaszcza na terenach narażonych na częste przerwy w dostawie prądu. W ten sposób gospodarstwo domowe posiadające takie urządzenie albo zespół urządzeń może funkcjonować normalnie nawet w chwilach awarii zasilania, klęsk pogodowych czy w innych niespodziewanych okolicznościach.

Dzięki wyżej wymienionym zastosowaniom, magazyny energii przyczyniają się do osiągnięcia przez ich użytkowników pełnej niezależności energetycznej.

Magazyny energii elektrycznej wykorzystywane w OZE

Najpowszechniej stosowanym sposobem przechowywania energii wytworzonej za pośrednictwem odnawialnych źródeł są akumulatory i ładowalne baterie. Umożliwiają one jej gromadzenie i uwalnianie za sprawą odwracalnych reakcji chemicznych. Z tego powodu są nazywane elektrochemicznymi magazynami energii.

W branży fotowoltaicznej, ale także i w kamperach czy samochodach elektrycznych coraz częściej wykorzystuje się akumulatory LiFePO4, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe magazyny energii. Charakteryzują się one dużą gęstością energii i niskimi wartościami samorozładowania. Dzięki temu posiadają znacznie większą żywotność niż tradycyjne odpowiedniki i mogą z powodzeniem pracować przez kilka tysięcy cykli.

Ich niewątpliwą zaletą jest także duża odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Radzą sobie zarówno przy mrozach, jak i przy wysokich temperaturach. To jeden z głównych powodów, dlaczego są tak powszechnie wykorzystywane w OZE oraz w motoryzacji.

Wśród wad tego typu magazynów energii można wymienić ich stosunkowo wysoką cenę. Jeżeli jednak weźmie się pod uwagę także ich dużą żywotność oraz wydajność w porównaniu do baterii NMC i LCO, może okazać się, że w dłuższym wymiarze czasu ich zakup jest jednak bardziej opłacalny.

Czy magazyny energii są bezpieczne?

Urządzenia oparte na bateriach litowo-żelazowo-fosforanowych są bardzo bezpiecznymi produktami. Mają na wyposażeniu szereg zabezpieczeń, które doskonale radzą sobie z ochroną zarówno samego urządzenia, jak i jego użytkowników.

Magazyny energii LiFePO4 blokują uwalnianie się tlenu, dzięki czemu niemożliwe jest wytworzenie się mieszaniny palnej lub wybuchowej. Są zbudowane również w taki sposób, by zminimalizować jakiekolwiek ryzyko porażenia prądem.

Dzięki zaawansowanemu układowi kontrolnemu radzą sobie także świetnie z balansowaniem energii. W ten sposób ogniwa są ładowane do pełna, co wpływa pozytywnie na ich kondycję i żywotność. Dobrej jakości magazyny energii automatycznie odłączają pobór prądu w sytuacjach, które miałyby doprowadzić do ich nadmiernego rozładowania.

Wszystko to sprawia, że magazyny energii elektrycznej litowo-żelazowo-fosforowe są jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Magazyny energii – gdzie się sprawdzą?

Tego typu urządzenia sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są odnawialne źródła energii. Takie baterie i akumulatory są równie chętnie instalowane w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach.

Są szczególnie przydatne zwłaszcza w tych dwóch ostatnich przypadkach, gdzie zużycie prądu jest nieporównywalnie większe. Magazyny energii nie tylko pokrywają bieżące zapotrzebowanie energetyczne, ale także poprzez gromadzenie nadwyżek w dużym stopniu ograniczają wysokość rachunków. Uniezależniają także właścicieli od wszelkiego rodzaju awarii, które mogłyby spowodować przestoje w pracy i wygenerować przez to straty.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Zapytanie o dostępność

Tłumacz »
Scroll to Top