Rząd zmienia zasady   i przedłuża  program “Mój Prąd 4.0 “do 31.03.2023r. (Szczegóły pod adresem https://mojprad.gov.pl/).

Według informacji przekazanych przez minister klimatu i środowiska magazyny energii mogą liczyć na kwoty do 16 000  złotych. Z kolei dla instalacji PV przygotowano do 7 000  złotych. Poniższy artykuł skupi się na szczegółowym wyjaśnieniu zasad działania programu. Poruszona zostanie także definicja domowego magazynu energii.

Czym jest domowy magazyn energii?

Najprościej mówiąc, domowy magazyn energii jest to urządzenie, dzięki któremu można “odkładać” energię elektryczną na później. Przykładowo można zgromadzić ją w czasie kiedy jesteśmy w pracy a instalacja PV produkuje energię , a odbierać ją po zachodzie słońca kiedy panele PV już nie pracują a my mamy popołudniowe  zapotrzebowanie na prąd elektryczny.

Magazyny energii należy stosować zwłaszcza wraz z instalacjami fotowoltaicznymi bowiem trafia do nich wszelka wyprodukowana nadwyżka energii z PV. Rekompensuje tę wadę fotowoltaiki, jaką jest nierównomierna produkcja energii w ciągu doby. Zazwyczaj użytkownik fotowoltaiki zużywa  na swoje bieżące potrzeby 15% do 50% co nazywamy autokonsumpcją, a od 85% do 50%nadmiaru wyprodukowanej energii trafia do sieci elektroenergetycznej operatora.

Jak działa program “Mój Prąd”

Czwarta edycja programu została przedłużona do 31.03.2023r od 15 grudnia bieżącego roku. Dofinansowanie do magazynów energii wzrośnie do szesnastu tysięcy złotych. Instalacje PV otrzymają do siedmiu tysięcy złotych wsparcia finansowego. Motywacją rządu jest zwiększenie  samowystarczalności prosumentów jak również równoważenie obciążenia sieci elektroenergetycznej, ponieważ duży rozwój fotowoltaiki w poprzednich latach na niektórych obszarach powoduje wyłączenie instalacji fotowoltaicznych, które nie posiadają magazynu energii. Przyczyniły się do tego – choć nie wyłącznie – poprzednie edycje programu “Mój Prąd”. W opinii rządu prosumenci (użytkownicy) instalacji fotowoltaicznych generują do polskich sieci energetycznych istotne ilości energii.

Jak uzyskać wsparcie w ramach programu “Mój Prąd”?

Aby zostać beneficjentem programu, należy oczywiście złożyć wniosek o udzielenie wsparcia. Warunkiem, jaki bezwzględnie należy spełnić, jest bycie osobą fizyczną wytwarzającą energię elektryczną na prywatne potrzeby. Należy być także sygnatariuszem umowy kompleksowej na wprowadzenie do sieci wyprodukowanej energii bądź też umowy o jej sprzedaży.

Przed wnioskowaniem powinno się przygotować komplet dokumentów. W pierwszym wariancie przygotowuje się potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Dokument ten w wersji elektronicznej lub papierowej wystawia operator sieci energetycznej.

Istnieje też drugi wariant wymaganej dokumentacji. W jego ramach wnioskodawca musi udowodnić, że rozlicza swoją energię w systemie net-billing. Dokument może przybrać formę zaświadczenia lub oświadczenia. To pierwsze podpisywane jest przez przedstawiciela sprzedawcy energii. Drugi dokument sygnuje jedynie sam wnioskodawca.

Jeśli zostały wskazane, załącza się też faktury i paragony imienne potwierdzające zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dołączyć należy też dowody zapłaty za wszelkie zakupione elementy. Wystarczy bankowe potwierdzenie, jednak może być to także KP podpisane przez przyjmującego zapłatę gotówkową. Można także przedstawić oświadczenie wykonawcy/sprzedawcy ze wskazaniem numeru dokumentu i kwoty.

Wymagane będzie także zaświadczenie operatora potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci oraz protokół odbioru prac. Jeśli wniosek będzie składany przez osobę trzecią, wymagane będzie także stosowne pełnomocnictwo.

Na sam koniec elektroniczne wersje składa się przez portal programu “Mój Prąd”i czeka się na wydanie decyzji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Zapytanie o dostępność

Tłumacz »
Scroll to Top