Sytuacja związana z rosnącymi cenami paliw kopalnych oraz coraz bardziej restrykcyjna polityka związana z emisją szkodliwych produktów ubocznych spalania powodują intensywne poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie produkcji energii. Obowiązki nakładane na gospodarki krajowe przez Unię Europejską, ograniczające możliwość korzystania z tradycyjnych metod pozyskiwania energii elektrycznej przy jednoczesnym ciągłym wzroście zapotrzebowania (rozwój technologii, inteligentnych systemów domowych i produkcyjnych zasilanych energią elektryczną czy też wycofywanie z rynków pojazdów zasilanych pochodnymi ropy naftowej na rzecz silników elektrycznych i wodorowych) skłaniają społeczeństwa do szukania nowych rozwiązań, opartych na proekologicznych odnawialnych źródłach energii (tzw. OZE). Rozwój nakierowany na te rozwiązania jest priorytetowym postanowieniem między innymi Polityki Energetycznej Polski, na której oparte są działania rządu w zakresie gospodarki energetycznej do 2030 roku.

Odnawialne źródła energii – ekologia i oszczędności w jednym

Paliwa kopalne, będące dotychczas głównym źródłem napędzającym elektrownie, stanowią źródła wielu sporów- zarówno ich wydobywanie, jak i spalanie są procesami, które dewastują środowisko naturalne, niszczą zdrowie ludzi, niejednokrotnie bywają przyczynami tragedii. Dodatkowo – nie są to źródła niewyczerpane i prędzej czy później doszłoby do konieczności ich zastąpienia. Odnawialne źródła energii natomiast, w głównej mierze, wymagają jedynie inwestycji w momencie ich stawiania- później można cieszyć się czysto zdobywaną energią bez ponoszenia dodatkowych kosztów, bez strat zdrowotno- ekologicznych. Jednocześnie odnawialne źródła energii są niewyczerpalne- wykorzystywane są tutaj zasoby powszechnie dostępne- ustawodawca polski zalicza do nich wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermię, hydrotermię, wodę, biomasę, biogaz i biopłyny.

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych

Ustalając, czy i jakie odnawialne źródła energii mogą zostać wykorzystane w danym gospodarstwie domowym należy rozeznać m. in. możliwości powierzchniowe, położenie, profil danego gospodarstwa domowego oraz możliwości finansowe. W przypadku budynków jednorodzinnych najczęściej wykorzystywane są technologie pozwalające czerpać energię elektryczną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne), technologie wykorzystujące geo- lub hydrotermię (pompy ciepła), technologie korzystające z biomasy (kotły na biomasę).

Kumulowanie i wykorzystywanie darmowej energii

Energia z odnawialnych źródeł jest produkowana niezależnie od naszej woli – a w zależności od warunków atmosferycznych i procesów biologiczno – chemicznych. Tak więc mogą zdarzać się większe lub mniejsze wahania w dobowej czy miesięcznej jej produkcji. Jest więc zatem bardzo ekonomicznym lub wręcz wskazanym posiadanie domowego magazynu energii elektrycznej, w której kumulowana będzie i przechowywana do wykorzystania okresowa nadprodukcja energii.

Magazyn energii w domu jednorodzinnym

Domowy magazyn energii jest urządzeniem, które ma za zadania gromadzić w sobie wyprodukowaną w bezemisyjnej mikroinstalacji (np. najczęściej stosowanej w Polsce instalacji fotowoltaicznej). Czas jej wykorzystania jest wówczas całkowicie zależny od nas- właścicieli magazynu- dzięki czemu energia skumulowana na przykład podczas słonecznego dnia, gdy jesteśmy w pracy- może zostać przez nas spożytkowana wieczorem- na potrzeby przygotowywania posiłków, podgrzewania wody do kąpieli lub do zasilania sprzętów RTV. Własny magazyn energii poniekąd minimalizuje naszą zależność od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej i jednocześnie obniża koszty rachunków za energię elektryczną. Co więcej stanowi świetny bufor bezpieczeństwa w momencie wystąpienia awarii sieci lub czasowych wyłączeń planowych związanych z prowadzonymi naprawami i modernizacją.

Magazyny energii dla domów jednorodzinnych dobierane są na podstawie zarówno rodzaju mikroinstalacji, jak i urządzeń wyjściowych, zasilanych energią elektryczną. Standardem są magazyny oscylujące w granicach od 7 do 15 kWh- docelowa pojemność jest ustalana przez instalatora w konkretnym przypadku, po dokonaniu niezbędnych pomiarów poboru mocy i audycie energetycznym budynku. Aktualne ceny rynkowe magazynów mieszczą się w przedziale od około 22 000 złotych za pojemność 7 kWh do ponad 30 000 złotych za pojemność około 15 kWh.

PRZYDOMOWY MAGAZYN ENERGII ODNAWIALNEJ- CZY WARTO?

Akumulatory gromadzące energię ze źródeł odnawialnych w domach jednorodzinnych cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Niewątpliwie jest to inwestycja, która daje realne poczucie bezpieczeństwa i zmniejsza koszty użytkowania nieruchomości, co w konsekwencji prowadzi do dosyć szybkiego zwrotu włożonego w zakup i zainstalowanie magazynu energii kapitału. Co więcej, zarówno sama inwestycja w odnawialne źródła energii, jak i w przydomowe jej magazyny podlegają dofinansowaniu w programie Mój Prąd. Biorąc pod uwagę obowiązujące gratyfikacje dla osób montujących odnawialne źródła energii i przydomowe magazyny energii – koszt instalacji magazynu można obniżyć nawet o 7,5 tysiąca złotych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart

Zapytanie o dostępność

Tłumacz »
Scroll to Top